topimages
transp
transp
ÄGARE

TRAC - Travel Academy AB
ägs av Svenska Resebyråföreningen
tillsammans med
Amadeus Scandinavia
AVIS
TUI
Passagerarrederiernas Förening
SAS
SJ
Stockholm Visitor's Board
Svenska Bussbranschens Riksförbund
Swanson's Travel
Travel Card
och
Ving


Besök SRF


Organisationsnummer: 556306-8427
Styrelsens säte: Stockholm


transp
transp
Bokningssystem & IT
Amadeus och andra bokningssystemAffärskunskap
Företagsekonomi, Juridik & EngelskaOmvärldskunskap
Geografi, Kultur, Destinationskunskap, Hållbar turism.

Vi stödjer TRAC!


Adress: Box 55545, 102 04 STOCKHOLM     Telefonnummer: 08 762 68 63     E-post: Mail